• ♥ Féliiiciiitation P0ùr M0ii'h J'àii GànGér lé 1ér Etaper :)


  ♥ Mtn C Là Déùxiiém étàpér Votér Màx P0ùr M0ii'h Stpp ^^

  . • • ˙ · . • • ˙ · . • • ˙ · . • • ˙ · .
  http://x-famous-2009-x.skyrock.com/2748058042-Candiidat-Number-Two.html" onclick="window.open(this.href); return false;"> Člïkï & Vőтєя Pöùŕ мσùαh' íČí , Sтp ツ

  · . • ˙ · . · ˙ · . • ˙ · . • ˙ · . •


  ✿ C FàCiilé P0ùr Votér ^^ C Pàr Com's écriré Qùé ( Jé V0ùtér P0ùr Lùii'h ) ✿

 • Anonyme

  +5 =))
  Sii Sii tù lee méériite =D
  Jtm Aà BlOq Moitiér <33

 • Anonyme

  Jee T'aimee Moitiér xL'

 • Anonyme

  &&eiii Peetiit +5 POur La COuziineeee Quii M'Maaaankeee BOcOup ='(
  &&eii Kee Jéspéree RevOiiir
  Jee Taaaaiiimmeeee COuzineeee (L)

 • Sàlùt Là Miss =)
  Cà Seràît Sùper Siiimpà D'tà Pàrt De Me Làisser 15 C0m's Sùr Le T0ùt Derniier Artiiicl Pàgee 2 De Mn Bl0g Stp =D
  Tkt Pàs J'rend T0ùt Les C0m's & Aùssi Les Chiffres ;)
  Biiz0ùù' A T0ii Là Miss & A T0ùt De Sùùiiiitee Jspr =)


  [K'


  PS : Met Mw Un +5 Stp ^^